HomeМузыкаRelated VideosMore From: salateria95

Sałata - Lambada on yamaha psr 38

10 ratings | 4865 views
Ostatnia nutka zagrana na starej Yamaszcze ok. pół roku temu, wstawione dopiero teraz. Wyszło słaabo, ale to ostatnie tchnienia sprzętu, na którym uczyłem się gry i grałem od 7 roku życia! Miłego słuchania ;)
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
thadiswasher (5 years ago)
kankergeil
joojo ijojp (6 years ago)
perfect! i miss the 90s.....
tobi21PL (7 years ago)
Fajne! :D jak na taki keyboard to super ekstra i zajebiście!! Yamaha end ;-(

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.