HomeМузыкаRelated VideosMore From: Svetý Peter

Lambada (Piano), (Klavesy) , ako na to bez not - Yamaha PSR-S710

61 ratings | 15904 views
Lambada - Piano - Piano, how to do it without notes Keyboards play my 10 year old daughter that key has just one week, this is learned in one day, so for those who do not know the music and want to try it, so I hope they by this video of the piano on which are marked keys help I like to play this song. Lambada - Klavesy - Piano, ako na to bez nôt Na klávesoch hra moja 10 ročná dcéra, ktorá klávesy ma iba 1 týždeň, toto sa naučila za 1 deň, takže pre tých ktorý nepoznajú noty a chcú to skúsiť, tak dúfam, že sa im podľa tohto videa z klavírom na ktorom sú označene klávesy pomôže im to ako zahrať na tuto pesničku.
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (11)
Miroslav Rajt (1 year ago)
😂😂😂😂😂😂
Jiri YAMAHA ROLAND (1 year ago)
pěkné
Wicca Wicca (1 year ago)
To myslíte vážne to béčko (H)ľavou rukou?
Svetý Peter (1 year ago)
nie, to malá ešte nedotiahla, ovšem nechal som tu to video, aj keď tam nesú akordy, to solo je správne, teda niečo tam chyba, ale..
goat_gurl (1 year ago)
prosiem rekni ako se jmenuje pisen (sorry nejsem slovenka nebo tak něco)
Oduguwa israel (1 year ago)
amateur
R,D TUTORIALS (1 year ago)
mas talentovanu dceru
Svetý Peter (1 year ago)
Dakujem dúfam, že ju to neprestane baviť. ovšem toto len začínala :D
gaming gaming (2 years ago)
mala som tam chybu 1:03 xD xD xD
Act Show Stream Sk-Cz (2 years ago)
nuuuuuuuda
Michaela Melichová (8 months ago)
Jakub Sk tak to nepozeraj

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.